Rok

2018

2019


Ogółem


908


772


Pożary


151


167

Małe

136

160

Średnie

11

6

Duże

2

1

Bardzo duże

2

0

Miejscowe zagrożenia

730

573

Małe

22

34

Lokalne

707

535

Średnie

1

4

Duże

0

0

Alarmy fałszywe

27

32