11 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas apelu w rytm taktów „Mazurka Dąbrowskiego” dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odczytano okolicznościowy list gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz

Po uroczystości delegacja na czele ze st. kpt. Witoldem Juszczakiem Zastępcą  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz pocztem sztandarowym udała się na oficjalne obchody 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości organizowane przez władze samorządowe miasta oraz powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

2 Copy

4 Copy

5 Copy

6.1 Copy

9 Copy

12 Copy

19 Copy

20 Copy

21 Copy