W październiku br. Pan Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz i Pani Skarbnik Gminy Golub-Dobrzyń Iwona Górska podpisali porozumienie z Panem Nadbrygadierem Januszem Halakiem Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i mł. bryg. Markiem Stańczakiem Naczelnikiem Wydziału Budżetu i Rachunkowości dotyczące przekazania środków finansowych w kwocie 6000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę ratoniczo-gaśniczą PSP w Golubiu-Dobrzyniu. 

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń corocznie przekazuje środki finansowe ze swego budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Bardzo dziękujemy za wsparcie, my tylko ten sprzęt obsługujemy, a on ratuje zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu i nie tylko.

Porozumienie z rąk Pana Wójta i Pani Skarbnik odebrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski.

DSC 0070 Copy

DSC 0071 Copy