Informuję, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu planowane jest szkolenie podstawowe strażaków OSP w wymiarze 126 godzin, które odbędzie się w dniach od 23 sierpnia 2019 r. do 6 października 2019 r. 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- wiek strażaka 18 lat (ukończone do dnia rozpoczęcia szkolenia) i nie przekroczone 65 lat,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające o możliwości bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych (lekarz medycyny pracy)

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (kserokopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem),

- skierowanie na szkolenie wg nowego wzoru (do pobrania na stronie internetowej KP PSP Golub-Dobrzyń w zakładce OSP)

- strażak uczestniczący w szkoleniu powinien posiadać: hełm, ubranie specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, kominiarkę niepalną oraz ubranie koszarowe

Kompletną dokumentację (tj. skierowanie na szkolenie, zaświadczenie lekarskie, kserokopie ubezpieczenia) należy dostarczyć do dnia 19 sierpnia 2019 r. do KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu, dokumentacja dostarczona po terminie nie będzie przyjmowana. 

W przypadku pytań i niejasności związanych ze szkoleniem proszę kontaktować się z asp. sztab. Zbigniewem Gwarkiem, tel.: 728 372 566, 056 683 22 45 lub mł. bryg. Karolem Cachnij, tel.: 604 539 457, 056 683 22 45.