W dniu 17 września 2020 roku Zespół Inspekcyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dokonał inspekcji bojowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Kontrola polegała na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych strażaków, sprawności sprzętu i urządzeń oraz umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Inspekcjonujący  wysoko ocenili wiedzę i umiejętności strażaków z Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

 20200917 163153 Copy

 20200917 163123 Copy