W dniu 15.05.2020 roku przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie Nadleśnictwa Konstacjewo, na rzecz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia w nich działań przez zastępy JRG Golub-Dobrzyń oraz zapewnienia na terenach leśnych odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej. Szczególną uwagę  zwrócono na rozpoznanie i ocenę:

- przebiegu oraz stanu dróg i dojazdów pożarowych,

- lokalizacji, dostępu oraz stanu źródeł wody do celów przeciwpożarowych (przeciwpożarowych zbiorników wodnych, hydrantów zewnętrznych, cieków wodnych etc.) wraz ze stanowiskami i punktami czerpania wody, jak również możliwości i warunków poboru wody w innych miejscach.


Tego samego dnia sprawdzono również pod kątem operacyjnym punkty czerpania wody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Okonin oraz na terenie leśnictwa Łęga. Zwrócono uwagę na rozpoznanie i ocenę:

- miejsc występowania i stanu pasów przeciwpożarowych oraz innych naturalnych lub sztucznych barier ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się pożaru,

- obszarów szczególnie narażonych na szybki rozwój pożaru.

Realizacja omawianych przedsięwzięć odbywała się z zachowaniem dotychczasowych ustaleń dotyczących funkcjonowania PSP i wykonywania przez nią zadań ustawowych w okresie epidemii ogłoszonej w powodu COVID-19.

Tekst: mł. bryg. Karol Cachnij 

DSC 0011 Copy

DSC 0016 Copy

DSC 0022 Copy